صفحه اصلی آگهی ها اسکانیا sale-kmivn-trailer-ia-sd-xvab7w

فروش کامیون کشنده یا سد

یک سال قبل ، تهران
نوع آگهی
فروش
سال ساخت
1392 - 2013
شهر
تهران - تهرانسر
قیمت
1,580,000,000 تومان
توصیحات آگهی ندارد بستتستتستخخستتیتح

توجه !

لطفا پیش از انجام هرنوع معامله از صحت آگهی اطلاع کسب نموده و پس از بازدید حضوری و مراجعه به مراکز و مراجع معتبر اقدام به خرید نمایید .

آگهی های فروش اسکانیا