صفحه اصلی محتوا اخبار truckers-dissatisfaction

نارضایتی کامیون داران به تامین اجتماعی

۱۵ اسفند ۱۳۹۸
  • 0
  • 719
نارضایتی کامیون داران به تامین اجتماعی

از سال 97 تا به امروز حدود 10 هزار راننده بیمه شده اند و هیچ کدام از این 10 هزار نفر مشمول حق بیمه 50 درصدی از طرف تامین اجتماعی نشده اند. با توجه به این موضوع که 50 درصد سهم بیمه رانندگان کامیون توسط سازمان تامین اجتماعی قابل پرداخت است اما رانندگان در زمان ورود به عرصه همچنان مشمول این طرح نمی‌شوند. با توجه به نارضایتی کامیون داران درباره این موضوع سبب شده است تا مسئولان تامین اجتماعی با ایجاد کنفرانسی در این مورد فکر برای کامیون داران کنند.با اعتراض کامیونداران برون شهری قرار بود تا رانندگان در بدو خدمت مشمول پرداخت 50 درصدی هزینه بیمه از سوی دولت بشوند ، اما دولت این موضوع را برای مشمولان خدمت لحاظ نکرده است و باید این افراد تمامی هزینه ها را خودشان بدهند.

دبیر کامیون داران افزود در سالی که ما این قانون را تصویب کردیم تمام افرادی که در آن سال جزء بیمه شدگان قرار گرفته اند مشمول این طرح خواهند شد و افرادی که پس از آن و قبل از آن وارد بیمه شده اند این موضوع برای آنان صدق نخواهد کرد.این موضوع در صورتی می‌باشد که در زمان ثبت این قانون هیچ گونه محدودیت های از سوی دولت و دبیر کامیونداران اعلام نشده بود و هیچ گونه تبصره ای برای آن قرار داده نشده بود اما امروزه با بروز مشکل های دولت سبب شده است تا این موضوع به صورت محدود ادامه پیداکند.

همین موضوع موجب نگرانی کامیونداران برون شهری شده است و کامیوندارانی که تا امروز امیدوار به پرداخت 50 درصدی بیمه خود از سوی دولت بودند دیگر هیچ امیدی به این موضوع از سوی دولت نخواهند داشت. به همین دلیل سبب شده است تا عده ای از رانندگان دچار آشوب بشوند و در این زمینه موجب آشفتگی بازار و صنعت حمل و نقل داخلی بشوند. به گفته دبیر کل کامیونداران این تصمیم توسط دولت و گروه کامیونداران گرفته شده است و هر گونه اعتراض به این موضوع به شدت پیگیری می‌شود و سریعا با افراد متداخل کننده در این موضوع برخورد خواهد شد.

افزودن نظر جدید


لطفا معادله روبرو را حل کنید

5-2 =


هیچ نظری ثبت نشده است